Potser és que aquest virus en té més, de seny

Continuïtat, mesura, ironia com a trets característics de les formes de vida catalana, segons Josep Ferrater Mora (1912-1991). Hi manca el seny, és clar. El seny que ell mateix intentà definir a través d’altres mots que el reflecteixin amb més o menys vivacitat. I en trobà quatre: prudència, enteniment, discreció, circumspecció. Explicà que cap d’aquests mots no vol dir pròpiament el mateix que el seny, però que el seny equival alhora a tots quatre. ¿Però què vol dir ésser prudent? Doncs vol dir posseir un tremp d’ànim serè, perquè sense aquesta serenitat no és possible aconseguir el coneixement de l’home que posseeix qui més experiència en té. Sí, la prudència té molt a veure amb l’experiència. ¿I entenimentat? ¿Què vol dir ésser entenimentat? Doncs això: una persona és entenimentada perquè ha fet esforços per estar en si mateixa i sobre si mateixa, pendent, en definitiva, d’ella mateixa per tal de no esdevenir boja, alterada o alienada. Vol dir que l’enteniment exigeix, per tant, un domini continu d’un mateix i un no parar de vigilar-se. ¿I ser discret i circumspecte, què vol dir? Doncs vol dir ésser algú que emprèn, abans de cada acció decisiva, un examen reposat de les possibles conseqüències de l’acte de què es tracti. La circumspecció significa literalment això: mirar al voltant d’un mateix amb cautela, no pas per temor, sinó per desig de no colpejar infructuosament el buit. Una manera de comportar-se de qui no fa sinó allò que convé de fer, de qui no diu sinó allò que convé de dir, que sap callar allò que li ha estat confiat. Procurar, també, de no ser gaire vist, tan sols l’imprescindible. I encara.

El seny, doncs, explicat a través d’aquests conceptes que el defineixen. No pas per separat, sinó a través de la conjunció de tots ells alhora. I aquesta és la teoria, és clar, tal com ens l’ensenyà Ferrater Mora. A la pràctica, però, passes tots aquests dies que vivim observant l’entorn i no ets capaç de veure-hi res, res de res, de cap de les coses que tenen a veure amb el seny. Potser és que aquest virus en té més que no pas nosaltres, no ho sé.