Projectes i records

Alts i baixos de les biografies. De totes les biografies. De fet, la història no és sinó la suma de totes les biografies i de tots els alts i baixos que contenen. La història, conèixer-la del tot, és, per tant, gairebé impossible. No em fa res repetir-me. De fet, segurament no faig cap altra cosa. Repetir-me. Per exemple, el record de quan Emerson digué que no hi ha història i que l’únic que hi ha és biografia. No sóc historiador ni biògraf, però m’agrada aquesta idea. Les nostres vides i les nostres experiències, certament influïdes per les circumstàncies que ens toca viure, són tanmateix intransferibles. Projectes i records. Hi ha aquests versos a l’acte 3, escena 1, de Shakespeare a Mesura per Mesura: “En tu no hi ha joventut, ni senectut; / però, igual que en una migdiada, / somnies en totes dues”. I el doctor Johnson, Samuel Johnson, segurament el crític i savi més brillant i valuós de les lletres anglosaxones en féu un comentari gloriós. Aquest: “Imaginació exquisida. Quan som joves, ocupem el nostre temps a fer plans i projectes per als anys posteriors, i ens passem completament per alt les gratificacions que tenim davant nostre; quan som ancians, passem el llanguiment de l’edat en el record dels nostres plaers o fets juvenils; de manera que la nostra vida, que mai no hem ocupat plenament en el moment present, s’assembla als somnis de la migdiada, quan els fets del matí es barregen amb els projectes per a l’horabaixa”. I, encara, una anotació de Harold Bloom a aquest comentari: “Fem projectes o recordem. Res més. Allò que Johnson es negà a dir, però que resulta implícit, és que renunciem al present perquè inconscientment sabem que hem de morir en un moment present”. Només biografia. I dubtes, molts dubtes. Un dels quals, i que fins ara no he pogut mai aclarir, és el de saber quan va començar exactament això que en diem el canvi climàtic.