Laudes

La cosa ja no dóna segurament més que per a aquest fragment, a tall de Laudes, de la carta de sant Pau als Romans (Rm 13, 11b. 12-13a). Tingueu present el temps que ens toca de viure. És arribada l’hora d’aixecar-nos. S’acaba la nit i el dia s’acosta. Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca i revestim-nos l’armadura del combat a plena llum. Comportem-nos dignament com a ple dia. (I ja dic que no sóc pas jo, per cert, qui diu aquestes coses.  És tan sols la resta de mi que se les fa seves).