Ser coherent és una malaltia

Més estones amb Pessoa. Pensaments al voltant de la vida que passa. Som al mes d’abril de 1915, però podria igualment tractar-se d’aquest mateix diumenge de finals de juliol on som. Pessoa ja fa molt de temps que no hi és. Queda, però, el seu grandiós Desassossec i totes les altres coses que deixà, heterònims inclosos. Ple de fets estranys i inexplicables i de coses que no canvien. Exactament com el de totes aquestes persones amb suposada intel·ligència i sensibilitat que diuen mantenir-se sempre fermes en una mateixa opinió, les fermes opinions d’ahir mateix, per exemple. Persones sempre coherents amb elles mateixes. Del tot estrany i inexplicable. Pensem, si no, en la la contínua transformació de tot, també la del cos que encara ens sosté. I la del cervell, esclar. ¿Com pot ser, aleshores, si no és per malaltia, que encara hi hagi qui reincideixi en la anormalitat de voler pensar avui el mateix que va pensar ahir? Si és que ni tan sols el cervell d’avui ja no és el d’ahir igual que tampoc el dia d’avui no és el d’ahir! Hem de ser coherents, diuen. Sinó que la coherència, ser coherent, és una malaltia i, potser, també un atavisme que prové d’avantpassats animals en un estadi de l’evolució en què una tal desgràcia (ser coherent) devia ser natural.

Coherència, convicció, certesa. Demostracions evidents de manca d’educació que ni se sap quants cops han estat disculpades. És una falta de cortesia envers els altres ser sempre el mateix davant seu i, així, enfastidir-los i disgustar-los amb aquesta manca de varietat. La democràcia es basa en el compliment de llei, per exemple. Fins i tot de la que t’oprimeix. Grandiosa coherència.