Lector corrent

El lector comú, o corrent, llegeix per pur plaer més que no pas per impartir coneixement o corregir, segurament amb la intenció de fer-se veure, les opinions i sensacions alienes suposant que no coincidissin amb les seves. Lector corrent amb el sol instint de crear per ell mateix, a partir del que li vagi passant per les mans, una mena d’unitat -el retrat i descripció de l’aspecte d’un home o d’una dona o d’un paisatge, l’esbós o croquis d’una època, una determinada teoria de l’art de l’escriptura (Virginia Wolf). Afecte, rialla, emoció, discussió, tot el que n’obté. Ara aquest poema, ara aquest fragment de la memòria antiga que no per això deixa de ser actual i instintiva. D’aquí cap allà. Aquest instint del tot influenciable que porta aquest lector corrent a la recerca de no cap altra cosa que no sigui el plaer i la música de les paraules. Pot perfectament anar de Llull a Eiximenis i Metge, i d’aquí a March i Martorell, de Verdaguer a Maragall i Carner i Foix, de Ruyra a Bertrana, de Pla a Riera, Rodoreda, Sales i Calders, i al dietari esquinçador de Simó i també a aquelles coses més recents, coses de l’estil, per exemple, d’Els Estranys, de Garrigasait…Podria, però, anar també perfectament a l’inrevés i fins als clàssics més clàssics. I sempre així, successivament, passant també per tots els de fora, britànics i americans, francesos, italians, castellans, centreeuropeus…Aquest instint i aquest desordre. I sense cap pretensió de reconeixement i allunyat igualment de l’enveja que tot ho destrueix.