On vas a parar, amb tanta novetat

Lloances necrològiques quan el que se n’ha anat ja no les pot, per tant, sentir. Fa un temps que aquest costum s’ha instal·lat, tant és que es tracti de cerimònies funeràries com de tota mena d’articles que apareixen a la premsa si el finat resulta que ha estat algú de renom. Llegia l’altre dia amb fruïció els textos que es publicaren a l’ABC Cultural sobre Azorín. ¿Què n’hem de fer, d’algú com Azorín? es podia llegir en castellà a la coberta. I, a dins, diversos i meritoris articles, entre els quals el del professor Francisco Fuster, Que no se borre la huella! Que no se n’esborri la petja! en què, banda de la defensa i de l’apologia de la literatura de l’escriptor alacantí de Monòver que amb prou feines es publica i que, doncs, amb prou feines si és encara llegit, hi ha tres coses de caire més general que no vaig poder estar-me de subratllar. La primera es refereix justament a aquestes exagerades necrològiques que solen acompanyar la mort, en aquest cas, d’un escriptor considerat dels grans. I com, immediatament després, el que ve de manera gairebé inevitable és un període -diguem de dues o tres dècades, de vegades més i tot- durant el qual s’imposa el silenci, generalitzat i sense cap misericòrdia, que cau com una llosa de les més pesades damunt la vida i l’obra de l’esmentat autor, es tracti o no d’Azorín.

Després, la segona, aquesta absurda creença de pensar que hom només ha de llegir i citar aquells autors amb els quals simpatitza des del punt de vista ideològic. Quina ximpleria. Quina equivocació tan grossa.

I, finalment, el vici tan estès de confondre l’última de les novetats aparegudes amb la millor cosa, o la més bona, que s’ha de llegir. I és clar…Ara ve Sant Jordi. Caixes i caixes de novetats a les llibreries. On vas a parar.