Tresor de llibre

Ramon Esquerra, amb una vida tan curta com la que tingué -sacrificat al Front de l’Ebre segurament el 1938 tan sols 29 anys després d’haver nascut a Barcelona-, va poder ser, tot i així, un complet home de lletres i un analista grandiós del que en podem dir perfectament clàssics moderns i contemporanis. Fa tan sols encara no una dotzena d’anys que en vaig sentir parlar per primera vegada. Fou arran de l’aparició d’aquest estudi, que em sembla fonamental, que es diu Lectures Europees (1936) i que publicà el 2006 Edicions de L’Albí amb un introducció esplèndida de Teresa Iribarren. Una trentena d’autors estrangers, per dir-ho d’alguna manera, desfilen al llarg de les 200 pàgines del llibre, i entre els quals hi ha episodis comparatius de Montaigne, Stendhal, Maurois, Malraux, Sterne, Blake, Oscar Wilde, Conrad, Chesterton, E.M.Forster, Catherine Mansfield, Virginia Woolf, Aldous Huxley, William Faulkner, Tolstoi, Goethe… I no voldria, per cert, descuidar-me del capítol dedicat a la novel·la detectivesca, sobretot la d’Edgar Wallace. I bé, tot això ve a tomb perquè arrossego un refredat d’aquells que fan època, mitja grip segurament, i, com que no em puc moure de casa, una de les coses que he fet és rellegir algunes de les entrades d’aquest volum imprescindible. I hi he trobat subratllades paraules d’Esquerra sobre Wilde, de qui fou lector atentíssim quan tenia 16-18 anys, però que després, més endavant, en tornar-hi, li va semblar tan sols un bon narrador, un bon humorista, amb un sentit tot personal de la llengua anglesa i que s’aguanta per aquestes qualitats purament literàries. Perquè, pel que fa a la resta, pel que fa al contingut ideològic, per exemple, li feia llavors que hi tornà el mateix efecte que els mobles contemporanis seus (de Wilde). Bonics i curiosos, però terriblement afectats i vagament inútils. Tresor de llibre, en fi.