Mediocritat de fons

Ara mateix pensava que aquesta inclinació meva a la discreció, a la modèstia -si més no de paraula-, a l’obediència a les creences que m’han estat prescrites i que he heretat, a una més aviat constant fredor i a una moderació pel que fa a les opinions expressades, tot això, no deu ser conseqüència sinó de la mediocritat de fons que em caracteritza. Sí, de vegades em faig el radical, molt bé, i l’emprenyat. De vegades fins i tot sento que odio, odio arrogàncies importunes i bel·licoses perquè em sembla que són enemigues fonamentals de la disciplina i segurament també de la veritat. Que les lleis siguin certes no vol dir pas, per cert, que representin cap veritat. Moltes d’aquestes lleis que dic continuen tenint validesa no pas pel fet que siguin justes, sinó precisament perquè són lleis. És aquest el fonament de la seva autoritat, no en tenen cap altre. Cosa ben diversa són les lleis de la nostra condició de l’existir. Tant és que no sigui llei escrita, però som, existim, per envellir, per anar a poc a poc fent-nos febles, també per estar malalts de malalties que cap medecina no pot curar. Estupidesa i mediocritat, deia. Gosar afirmar i fer-te l’obstinat és amb tota seguretat un senyal ben manifest de l’estupidesa. Deixa-ho córrer, fes el favor.