“Juicios por fazañas”

Com que aquest viatge, amb alguna excepció com la que ahir esmentava, és aproximadament repetit, repeteixo també records i sensacions. De fet, la Comunitat Autònoma que va costar més de constituir a Espanya, un cop aprovada aquella Constitució del 78 que encara dura, fou la de Castella-Lleó. Diferències que venien de lluny, de segles i segles enrere. Si a Lleó el senyoriu era la institució dominant i els aspectes legislatius es regulaven a través  d’un corpus escrit (el Fuero Juzgo), al mateix temps que l’estament clerical tenia un pes absolut en tot el que afectava la cultura, la societat de Castella estava configurada de comunitats d’autoproclamats “homes lliures” i es regia pel dret consuetudinari que s’exercia en els anomenats “juicios por fazañas“, amb absolut menyspreu pel Fuero Juzgo lleonès que fou cremat simbòlicament a Burgos a principis del segle X. Igualment, a la primitiva societat castellana, la difusió de la cultura popular, si se’n pot dir així, va fer que desemboqués en un idioma més evolucionat que no pas l’arcaisme lingüístic lleonès. La història qualla, i la història hi és, arreu. I sempre hi ha qui té memòria de les coses. I és per tot això que, fins que no foren resolts tots els conflictes, l’Estatut no va poder ser aprovat fins a principis del 1983, capital Valladolid. A mi m’encanta Zamora, però. I ara, una vegada més, hi acabo de tornar a veure La Nit del Caçador, (The Night of the Hunter, Charles Laughton, 1955). L’odi (the Hate) imprès, o fins i tot tatuat, a la mà esquerra del dolent (grandiós Robert Mitchum), quina si no! L’odi sempre a la mà esquerra. I és que no podeu anar pel món amb rellotges tan vells i atrotinats. Que no ho veieu!