Casual i momentani

El plaer del que no ens convé. Pavese no em convé, ja ho he dit, no voldria ser ni acabar com ell, però igualament no sé estar-me’n i és com un imant al qual de tant en tant he de tornar. Ara mateix quan diu, per exemple, que tot el problema de la vida, de l’ofici de viure, consisteix a saber com rompre la pròpia soledat i de quina manera poder arribar a comunicar-te amb els altres. Persistència del matrimoni -tot i que el matrimoni se’l preguin més seriosament els solters que no pas els casats-, de la paternitat, de les amistats. ¿Per què? ¿Perquè la felicitat rau en aquestes coses? Bah! És ben estrany, en el fons, que hi hagi d’haver més benestar comunicant-nos amb un altre que no pas sols amb nosaltres mateixos. Potser es tracta només d’una il·lusió: una gran part del temps hi estem estupendament bé, amb nosaltres mateixos. Cert que, de vegades, agrada disposar d’un bot qualsevol on abocar-nos i encabat beure’ns i assaborir-nos d’allò que és tan íntim i tan nostre. No és cap altra cosa allò que demanem als altres, els demanem allò de què ja disposem en nosaltres. Aquest misteri. Aquest no tenir-ne prou d’escrutar-nos i atipar-nos del que ja som i aquesta necessitat de recobrar-nos, retrobar-nos, recuperar-nos en els altres. I afegim-hi, encara, el següent, afegim-hi que el sexe no és sinó un incident perquè el que en rebem és tan sols casual i momentani; de fet, aspirem a alguna cosa de més recòndita, absoluta i misteriosa, una cosa de la qual el sexe és només un signe, un símbol. Esclar que Pavese parla, aquí, del que en rebem i en cap moment no diu res del que hi oferim. I ¿saps què? Doncs que més val que cadascú s’apliqui la filosofia de les seves pròpies aptituds. A veure si així arribes a ser capaç d’esborrar o modificar les empremtes de tots els incidents del teu propi passat.