El decàleg de Lincoln

No es pot crear prosperitat desanimant la iniciativa pròpia. No es pot enfortir el dèbil debilitant el fort. No es pot ajudar els petits ensorrant els grans. No es pot ajudar el pobre destruint el ric. No es pot elevar l’assalariat pressionant el qui paga el salari. Vostè no resoldrà els seus problemes mentre gasti més del que guanya. No es pot promoure la fraternitat humana incitant l’odi de classes. No es pot garantir una seguretat adequada amb diner prestat. No es pot formar el caràcter i el valor de l’home manllevant-li la seva independència i la seva iniciativa. No es pot ajudar els homes realitzant per ells permanentment allò que ells mateixos poden i han de poder fer per si mateixos. Abraham Lincoln, 16è president dels EUA.