Les regles del foraster

¿Què és la civilització sinó un procés al final del qual tots els individus poden viure tranquil·lament sense ser molestats pels altres? Exactament, i com sempre que no sé què dir ni què fer, apareix la crossa lúcida de Guillem Simó. En la situació actual, afegeix el 16 de juliol del 1994, ni els forasters ni els catalans viuen civilitzadament a Catalunya; ben al contrari, viuen enmig d’una tensió creixent, profundament incivil. 20 anys fa que Simó, mallorquí, ho deixà escrit. En aquesta part del món. Una cosa sí que ha canviat, però. El darrer paràgraf d’aquesta mateixa entrada ha canviat. Ja no sembla veritat avui que els individus, pessimistes, es donin de baixa de la utopia civilitzadora i es resignin a continuar vivint a la manera silvestre i erràtica. La resignació ha desaparegut i la utopia ja no se’ns apareix com la concepció d’un ideal irrealitzable. ¿Per quins set sous, per exemple, he de negociar jo la llengua del país? ¿Per què sotmetre’m a les regles del foraster?

(Per cert, deia ara fa just 2 anys, que continuo demanant-me per a quan finalment hi haurà disponible l’edició completa i definitiva del dietari. Doncs bé, la cosa ha trigat, l’espera ha estat més aviat llarga, però segur que haurà valgut la pena. Aquesta edició completa i definitiva, a càrrec de Carme Vidal i de Sam Abrams, i feta per Acontravent, la presentaran els excel·lents crítics i professors Josep M. Nadal Suau i Carles Cabrera a Ciutat de Mallorca el pròxim i ja tan proper dijous 3 de novembre 2016. Candeletes).