La voluntat no és incerta

Incertesa, incertitud, estat de dubte sobre el que es farà, sobre el que serà i com arribarà a ser. Tot allò que avui és imprecís, vague, no ben determinat. De fet, la vida mateixa de cadascú. Sinó que ara es tracta de la nostra existència com a país. Governar la incertesa, no en la incertesa, diu el President. Governar, dirigir, aquest afer tan incert. Hi ha una cosa, però, que no és incerta ni vague ni imprecisa: allò que volem. No hi ha incertesa aquí. I ho regeix la voluntat. La voluntat de poder. La gran política que consisteix a esdevenir allò que volem ser, allò que som (catalans). Peca un poble, i els seus líders, quan fa o permet que es facin coses que poden redundar en la seva ruïna (Spinoza).