Productes del nostre temps

Productes del nostre temps. Som productes d’aquest temps contra la memòria. Productors i consumidors, tan sols. Res més. Tinc molt present sempre, entre molts d’altres, un mort com Pla que es declarà un producte d’aquest temps, però contra aquest temps. Tenir presents els morts. Vés a saber com viuria Pla, i què en diria, totes aquestes coses que ens passen ara en tots els sentits. Ser un producte contra aquest temps d’oblit. Avui els morts, un cop morts, deixen ja de formar part del paisatge moral nostre. Se’n parla un dia, o dos potser. Però després prou. Productors i consumidors. Destructors de memòria. I anem deixant, així, que la vida llisqui -és un dir- sense dolor, sense dol, sense memòria. Cap al no-res. Vida sense arrels i sense cultura. Aquesta cultura, de la qual avui semblem desdir-nos, que aparegué justament amb la veneració religiosa dels avantpassats, amb les piràmides i els túmuls, amb les cavernes i les grutes. Sensació ara que quan un home mor despareix per sempre més. Productes del nostre temps. Ànimes en pena. I l’art. També l’art desapareix convertit en mesquinesa i pressa mal dissimulada de les cerimònies de comiat dels qui acaben de morir. Productes del nostre temps. L’art que no és tan sols pura presència, sinó transcendència. I recordar els morts. Recordar els morts ens distingeix dels animals.