Sense sortir de casa

En el fons, però, sí que és veritat que els viatges, els veritables, discorren sempre per dintre d’un mateix. A banda que, en general, en el que hom entén per anar de viatge sempre hi ha dos punts que coincideixen, que conflueixen: el punt de partida i el punt d’arribada. I, si en assolir el segon res no ha canviat en tu, si no et sents diferent, ni que sigui un bri, de com eres abans d’iniciar la marxa, pensa que tot haurà resultat inútil i debades. Pura desconnexió, mot esgarrifós. Pura fugida cap enlloc. D’alguna manera viatjar és tornar a l’escola, l’escola de la vida. I la gràcia és que es pot fer sense sortir de casa. L’espectacle del món.