Aquest esforç immens

L’obra de Josep Pla és la seva vida, la vida de Josep Pla és la seva obra. I Girona, un llibre de records és el primer capítol d’aquest gran fresc autobiogràfic extraordinari. Així acaba el pròleg o introducció de Narcís Comadira a aquesta nova edició de Girona, un llibre de records que publica Labutxaca. Pròleg brillant i concís. Aprendre i ensenyar a fer passar una sensibilitat sota el control de les paraules i de la gramàtica. Subjecte, verb, predicat. A Prosperitat i rauxa de Catalunya (O.C. 32) llegim: La cultura és un immens esforç per fer les coses bé, ordenades, perfectes, acabades, segons un ordre d’obsessió, de continuació i de projecció sobre el temps. Tota la resta és una manera com una altra de parlar-ne. Vida i obra. Obra i vida. Sí que deu ser això la cultura, aquest esforç immens. I no aquest vici continuat i tan instal·lat de creure que el compta és l’opinió. Ja fa temps de la moda de demanar opinions als adolescents. I, és clar, com que te la donen, ja es consideren aprovats. S’hi consideren perquè els has demanat tan sols l’opinió. I res més. Frau de les opinions. Com vols demanar l’opinió de res a un adolescent! Per opinar cal saber, primer. Un adolescent ha de sentir i notar la teva sensació davant d’aquest poema o d’aquest conte. Sensació, que ve de sentir. I que aleshores aquesta teva sensació sigui i esdevingui un model per a ell. No pas l’únic, però sí un model, el teu. Ensenya’ls a pensar i a sentir. Ensenya’ls i llegeix-los, llegeix amb ells, aquest llibre magnífic de Pla, per exemple. Pensar i sentir. Que no compti la seva opinió i que el compti sigui la sensació, allò que del text els arriba, aquella frase excelsa. I que la retinguin llavors. La llavor de la paraula. Que compti el que se senti i la capacitat apresa de transmetre-ho. Educa’ls en això. No és veritat que totes les opinions tinguin el mateix valor. No és veritat. I el dret d’opinar hauria d’estar tan sols reservat a aquells que saben alguna cosa seriosa d’allò de què parlen. Perquè opinar no equival per força a saber.