Elevem pregàries!

El 26 de juny del 2002, Guillem Simó anotava al seu dietari: El meu gran error, en aquestes altures, és prendre’m seriosament qualsevol aspecte de la professió i sobretot és patètica la meva reacció indignada davant el desgavell general. I bé, 9 anys més tard, el dia que es constitueixen els nous ajuntaments, la sensació de desgavell és total. I patètica tota indignació. No hi ha cosa més lògica, atès el comportament general dels darrers temps, que aquesta situació de desgavell i desorientació. Caldrà molt d’esforç i molta dedicació, molta capacitat de lideratge i molta sort als nous batlles i regidors. Elevem pregàries! Sento l’alleujament egoista de no ser-hi. Si no em sé regir ni liderar ni tan sols a mi mateix, com vols que em faci càrrec de cap cosa pública!

I pel que fa a la professió, o a l’ofici, l’única cosa que m’interessa són les classes. Cap altre aspecte de la professió no m’interessa. I a les classes, més enllà dels coneixements, i tot i no saber-me regir, no tinc cap altra cosa a donar i a oferir que no sigui jo mateix. Mirar de saber què vols dir abans de parlar. I estimar el saber. Igualment a la vida: abans de viure, convé que sàpigues què vols ser i quina vols que sigui la teva aportació. Aquestes coses. Simó hi tocava de ple quan parlava del gran error de prendre’s seriosament qualsevol altre aspecte de la professió. Elevem pregàries, també!